Testamentti verkkopalveluna

Asianajotoimisto Hannu Korpinen

Asianajajaliiton logo

Testamentti ajanvarauksella

Testamentti on ehdottomasti suositeltavinta laatia toimistossa asianajajan ja asiakkaan välisen neuvottelun jälkeen. Testamentti on tarkoin määrämuotoinen oikeustoimi, jonka laatiminen oikeassa muodossa, on testamentin pätevyyden edellytys. Testamenttia ei kannata yrittää laatia itse, ellei ole täysin varma asiaan liittyvistä oikeudellisista seikoista ja muotomääräyksistä.

Mikäli harkitsette testamentin laatimista, toimistomme suosittelee ajanvarauksen varaamista testamentin laatimista varten numerostamme 03-6166 722 tai 0500-485 582.

Testamentti sähköpostilla 

Voitte tehdä myös ajanvarausehdotuksenne sähköpostitse käyttäen osoitetta aatsto(at)hannukorpinen.com ja antaa tässä yhteydessä testamentin laatimiseksi tarvittavia taustatietoja etukäteen. Toimistomme ottaa Teihin yhteyttä ajanvarauksen vahvistamiseksi. Näin menetellen voidaan jossain määrin lyhentää toimistossa tarvittavaa neuvotteluaikaa.

Testamentti lomakkeella

Mikäli haluatte etukäteen antaa testamentin laatimista varten tarvittavia tietoja, voitte antaa ne myös oheisella lomakkeella. Saatuamme lomakkeella antamanne tiedot ja ehdotuksenne allekirjoitusajankohdaksi, toimistomme ottaa Teihin yhteyttä ajanvarauksen vahvistamiseksi ja laatii antamienne tietojen pohjalta testamenttiluonnoksen. Sen jälkeen testamentti voidaan viimeistellä toimistossa valmiiksi ja allekirjoittaa.

Jos annatte alla olevalla lomakkeella pyydetyt tiedot, toimistomme voi etukäteen luonnostella testamenttia.  Näin kyseisen asiakirjan laatiminen ja viimeistely toimistossamme sujuu joustavasti.  Voitte halutessanne jättää testamentin sisältöä koskevat lomakkeen kohdat täyttämättä, jolloin yhteydenottonne käsitellään toimistossamme ajanvarausta koskevana ehdotuksena ja vahvistetaan erikseen. 

Siirtykää lomakkeen täyttämiseen.  

Antakaa ajanvarausehdotuksenne sekä yhteystietonne

Ehdotuksenne ajanvarauksen päivämääräksi ja kellonajaksi (klo 9-16)
Puhelinnumero, jota käyttäen voimme vahvistaa ajanvarauksen
Sähköpostiosoite, jota käyttäen voimme vahvistaa ajanvarauksen
Alustavat tiedot testamentin sisällöstä. (Voidaan jättää myös täyttämättä)

Testamentin tekijän/tekijöiden täydelliset etunimet ja sukunimi
Testamentin saajan/saajien täydellinen nimi/nimet
Testamentin sisältö. Lyhyt ja täsmällinen kuvaus haluamistanne määräyksistä
Vapaa lisäinformaatio testamentista
Muistakaa tulostaa tai tallentaa lomake ennen "lähetä" painikkeen valintaa

Kirjoita yhteenlaskun tulos kenttään


Hinnat

Testamentin laatimisesta toimistomme perii palkkion ajankäytön mukaan. Vähimmillään testamentin laatimisesta peritään noin yhden työtunnin työmäärää vastaava veloitus 230 €. Tämä koskee tavallisimpia puolisoiden välisiä keskinäisiä testamentteja ja muita tavanomaisimpia tapauksia.

Normaalisti testamentin laatimisesta veloitetaan ajankäytön mukaan 230 - 650 €. Joissain tapauksissa testamentti voi olla hyvinkin monimutkainen ja tarkkaa suunnittelua vaativa asiakirja, jolloin veloitus on vastaavasti suurempi.

 

Erimielisyyksien ratkaiseminen

 

Jos toimeksiantoa koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi (http://www.kuluttajariita.fi/) ratkaistavaksi.

Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi (http://www.kuluttajaneuvonta.fi/)