Avioehtosopimus verkkopalveluna

Asianajotoimisto Hannu Korpinen

Asianajajaliiton logo

 Avioehtosopimus ajanvarauksella toimistossa

Suosittelemme avioehtosopimuksen laatimista toimistossa molempien sopijapuolien ja asianajajan välisen henkilökohtaisen neuvottelun jälkeen. Varatkaa aika avioehtosopimuksen laatimista varten numerosta 03-6166 722 tai 0500-485 582. Tällöin voidaan parhaiten varmistaa, että tämä tärkeä asiakirja on muodollisesti oikein laadittu ja vastaa molempien osapuolien tahtoa ja etuja.

Avioehtosopimus antaen taustatietoja sähköpostitse

Voitte antaa ajanvarausehdotuksenne myös sähköpostitse käyttäen osoitetta aatsto(at)hannukorpinen.com sekä antaa tässä yhteydessä sopimuksen tekemistä varten tarvittavia taustatietoja. Toimistomme vahvistaa erikseen ajanvarauksen tai sopii kanssanne osapuolille sopivasta ajankohdasta.

Avioehtosopimus lomakkeella 

Mikäli sopijapuolina olette avioehtosopimuksen sisällöstä yksimielisiä ja ymmärrätte sen merkityksen oikeusasemanne kannalta sekä otatte vastuun  asiakirjan allekirjoituksesta sekä rekisteröinnistä, voitte halutessanne laatia tämän asiakirjan osin itsepalveluna ja osin etäpalveluna verkon kautta käyttäen seuraavaa menettelytapaa:

1. Täyttäkää huolellisesti alempana oleva lomake, millä annatte avioehtosopimuksen tekemistä varten tarvittavat tiedot.

2. Lomakkeen tietojen pohjalta toimistomme laatii avioehtosopimuksen ja toimittaa sen Teille joko sähköisesti tai perinteistä postia käyttäen valintanne mukaan. Lomakkeen täyttäminen ei vielä muodosta toimeksiantosopimusta, vaan toimistomme ottaa Teihin yhteyttä asiakirjan laatimiseksi tarvittavien lisätietojen saamiseksi sekä toimeksiannon sisällön varmistamiseksi. Vasta tämän jälkeen ja 14 päivän peruuttamisajan kuluttua toimeksiantosopimus on syntynyt, ellette erikseen anna suostumustanne palvelun tuottamisen aloittamiseen heti. Saatte tilausvahvistuksen yhteydessä ohjeet suostumuksen antamiseen.  Toimituksen yhteydessä Teille annetaan lisäksi ohjeet avioehtosopimuksen allekirjoittamista ja rekisteröintiä varten.

3. Teidän tehtäväksenne jää avioehtosopimuksen allekirjoittamisesta ja oikeaksi todistamisesta huolehtiminen sekä avioehtosopimuksen rekisteröimisestä huolehtiminen maistraatissa. Mikäli haluatte, voidaan avioehtosopimus allekirjoittaa ja todistaa myös toimistossamme. Tässä yhteydessä korostetaan, että avioehtosopimuksen rekisteröiminen on avioehtosopimuksen voimaantulon ehdoton edellytys.

4. Toimistomme laskuttaa palvelun sen jälkeen, kun avioehtosopimus on toimitettu Teille. Korotonta maksuaikaa 14 vrk. Laskutus tapahtuu sähköpostilaskuna tai perinteisellä paperilaskulla. 

5. Palvelun hinta on 170 € sisältäen ALV:n. Tämä hinta sisältää avioehtosopimuksen laatimisen, mahdollisesti tarvittavan yhden neuvottelun taustatietojen saamiseksi sekä avioehtosopimuksen toimittamisen Teille. Mikäli avioehtosopimus myös allekirjoitetaan ja todistetaan toimistossamme, palvelun hinta on 220 € sisältäen ALV:n Mikäli työmäärä ylittää edellä mainitun tavanomaisen tapauksen, toimistomme laskuttaa ylimenevän ajan tavanomaisen hinnastomme mukaisesti. Toimistomme pidättää oikeuden yksittäistapauksessa kieltäytyä palvelun suorittamisesta syytä ilmoittamatta.

6. Toimistomme huomauttaa, että avioehtosopimus on nimensä mukaisesti sopimus, jolloin avioehtosopimuksen tilaamiseen verkkopalveluna ei pidä ryhtyä, ellei osapuolien välillä ole sopimuksen sisällöstä yksimielisyyttä. Mikäli jompikumpi sopijapuoli on epävarma tahdostaan ja edustaan asiassa tai ei tunne ymmärtävänsä täysin etuaan, on parempi pidättäytyä tästä menettelytavasta. Toimistomme suosittelee tällaisessa tapauksessa avioehtosopimuksen tekemistä toimistossa neuvottelun jälkeen.

7. Vastuunrajoitus: Toimistomme vastaa vain omasta toimituksestaan eli siitä, että avioehtosopimus on sisällöltään laillinen asiakirja ja vastaa sisällöltään pyyntöänne. Toimistomme ei vastaa siitä, jos asiakirjan allekirjoituksessa ei ole menetelty lain mukaan tai avioehtosopimus ei tule voimaan esimerkiksi siitä syystä, että se on jäänyt allekirjoittamatta, rekisteröimättä tai muusta toimistostamme riippumattomasta syystä.

8. Siirtykää lomakkeen täyttämiseen.

Puolison/kihlakumppanin etunimet ja sukunimi
Syntymäaika
Katuosoite
Postinumero ja paikkakunta
Sähköpostiosoite
Matkapuhelin
Lankapuhelin
Telekopio
Toisen puolison/kihlakumppanin etunimet ja sukunimi
Syntymäaika
Katuosoite
Postinumero ja paikkakunta
Sähköpostiosoite
Matkapuhelin
Lankapuhelin
Telekopio
Avioliitto solmittu (pvm)
Jos ei avioliittoa, milloin solmitaan (pvm)
Avio-oikeuden poissuljenta molemminpuolisesti

Kyllä
Ei
Jos kyllä, koskeeko määräys kaikkea omaisuutta

Kyllä
Ei
Jos ei, mikä omaisuus jää sellaiseksi, johon toisella puolisolla/kihlakumppanilla on avio-oikeus tai ei ole avio-oikeutta. Yksilöikää omaisuus ja tahtonne.
Muut haluamanne määräykset. Lyhyt ja täsmälllinen selostus.
Haluatteko varata ajan toimistostamme avioehtosopimuksen allekirjoitusta varten. Tällöin Teidän ei tarvitse huolehtia asiakirjan päiväämisestä ja todistajista. Lisähinta 50 €.

Kyllä
Ei
Jos ei, allekirjoituksenne on kahden esteettömän henkilön oikeaksi todistettava

Todistajien on oltava täysi-ikäisiä ja esteettömiä (ei lähisukulaisia)

Todistajajan 1. etu- ja sukunimi
Todistajan 2. etu- ja sukunimi
Minä ajankohtana allekirjoitatte avioehtosopimuksen. (pvm) Asiakirja on päivättävä.
Jos hankitte todistajat itse ettekä vielä osaa sanoa allekirjoitusajankohtaa, jääkö avioehtosopimus Teidän toimestanne täydennettäväksi?

Kyllä, hankimme itse esteettömät täysi-ikäiset todistajat ja huolehdimme allekirjoituksesta, päiväyksestä sekä rekisteröinnistä
Avioehtosopimuksen toimittaminen Teille

Sähköpostin liitteenä
Postitse
Laskutus

Sähköpostilasku
Paperilasku
Merkitkää tähän, miten haluatte maksaa palvelun. Yhteisvastuullisesti vai puoliksi kumpainenkin
Lisätiedot

Vapaa lisäinformaatio
Lähettämällä tämän lomakkeen vahvistatte tilauksen alustavasti. Teillä on sen jälkeen oikeus peruuttaa tilaus 14 päivän kuluessa saatuanne meiltä kuluttajansuojalain 6 luvun edellyttämät ennakkotiedot etämyynnistä ja tilauksen vahvistuksen.

Ryhdymme tuottamaan palvelua vasta kun 14 päivää on kulunut tilausvahvistuksesta, ellette erikseen anna suostumustanne palvelun tuottamisen aloittamiseen heti.

Muistakaa tulostaa tai tallentaa lomake ennen "lähetä" painikkeen valintaa

Kirjoita yhteenlaskun tulos kenttään


 

Erimielisyyksien ratkaiseminen

Jos toimeksiantoa koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi (http://www.kuluttajariita.fi/) ratkaistavaksi.

Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi (http://www.kuluttajaneuvonta.fi)