Hinnat ja menettely perintätoimeksiannoissa

Asianajotoimisto Hannu Korpinen

Asianajajaliiton logo

 Hinnat ja menettely perintätoimeksiannoissa

Toimiohje

Mikäli perintätehtävä koskee laskuun tai muuhun saamistodistukseen perustuvaa riidatonta ja selvää saatavaa, toimeksianto voidaan antaa myös lähettämällä lasku postitse tai sähköpostina  toimistoomme. Mikäli tehtävä vaatii yksityiskohtien selvittelyä, otamme yhteyttä. Perinnässä noudatetaan hyvää perintätapaa ja lakia saatavien perinnästä.

Kuluttajasaatavien perintä

Jäljempänä mainitut perimiskulut eivät koske kuluttajasaatavia, joiden osalta perimiskulujen enimmäismääristä on säädetty saatavien perinnästä annetun lain 10a-10d §:issä.

Maksukehotus

Perinnän ensivaiheessa velalliselle lähetetään vapaamuotoinen maksukehotus. Jos maksukehotus tuottaa halutun tuloksen, tilitämme saadun suorituksen toimeksiantajalle. Suorituksesta vähennämme perimispalkkiona 120-240 euroa sisältäen ALV:n. Mikäli velallinen maksaa velkansa osasuorituksina, perimme lisäksi maksuohjelman vahvistamisesta tai olennaisesta muuttamisesta 120 -240 euroa sekä vähennämme perimispalkkiona 25-45 euroa osasuoritukselta. Palkkioiden määrät riippuvat saatavan määrästä. Edellä mainitut perimispalkkiot pyritään ensisijaisesti saamaan velalliselta, joten perinnän tuottaessa tulosta, velkojalle ei aiheudu kustannuksia.

Oikeudellinen perintä

Elleivät maksukehotukset tuota tulosta, perinnän seuraavassa vaiheessa otamme yhteyttä toimeksiantajaan sopiaksemme, miten perintää jatketaan. Yleensä tässä vaiheessa saatavalle hankitaan täytäntöönpanokelpoinen oikeuden päätös. Velallinen tuomitaan oikeuden päätöksellä säännönmukaisesti korvaamaan velkojan oikeudenkäyntikulut. Päätöksen saatuamme toimitamme sen ulosottoviranomaisille täytäntöönpantavaksi. Jos tällöin saatava saadaan ulosottotoimin velalliselta perityksi yhdessä tai useammassa erässä, perimme ensisijaisesti palkkiomme ja kulumme velallisen suorituksesta sen määräisenä, kuin tuomioistuin on tuominnut ne velallisen maksettavaksi. 

Mikäli velalliselta ei saada ulosotossa suoritusta, perimme tuomitut oikeudenkäyntikulut korkoineen toimeksiantajalta.

Oikeudellinen perintä riita-asiana

Mikäli velallinen riitauttaa velkomusasian oikeuskäsittelyssä tai sitä ennen, perimistä voidaan jatkaa riita-asiana. Tähän menettelyyn siirtymisestä sekä sen aiheuttamista kustannuksista sovitaan aina toimeksiantajan kanssa erikseen.