Tekijänoikeudet

Asianajotoimisto Hannu Korpinen

Asianajajaliiton logo

Tekijänoikeudet

Nyky-yhteiskunnassa varsinkin tietoliikenne- ja internetoikeuden alalla tekijänoikeuskysymykset ovat nousseet merkityksellisiksi.

Periaatteessa tekijänoikeus suojaa kaikkea kirjallista ja taiteellista luomistyötä. Edellytyksenä on, että luomistyön tuloksena syntyy omaperäinen ja uusi teos. Teoskynnyksen on ylityttävä. Tekijänoikeus syntyy automaattisesti (ilman rekisteröintiä) esimerkiksi tietokoneohjelman luojalle tai vaikkapa internet kotisivun tekijälle siltä osin kuin sivun sisältö ja rakenne ylittää teoskynnyksen.

Edellä olevasta seuraa, että suuri osa internetissä olevasta aineistosta on tekijänoikeuden alaista. Siten on varminta ennen aineiston kopioimista kaupallisiin tarkoituksiin, hankkia aineiston käyttämiseen tekijänoikeuden omistajan lupa.

Puhtaasti yksityiseen käyttöönkään lainaaminen ei ole aina sallittua, mikäli kyseisellä tuotteella on merkittävää kaupallista arvoa. Tällaisia ovat ainakin tietokoneohjelmat, musiikkikappaleet sekä erilaiset kirjalliset teokset.

Sikäli kuin kyse on vain yleisestä informaatiosta, mielipiteistä ja siihen verrattavasta, on lainaaminen pääsääntöisesti sallittua. Tällöinkin on syytä noudattaa varovaisuutta ja mainita lähde ainakin virallisissa yhteyksissä.

Linkkejä

Tekijänoikeusaiheisia artikkeleita. Gramex.