Lyhennelmä hinnastosta

Asianajotoimisto Hannu Korpinen

Asianajajaliiton logo

Lyhennelmä hinnastosta

I OIKEUDENKÄYNTIASIAT JA MUUT PITKÄKESTOISET TEHTÄVÄKOKONAISUUDET

Sovelletaan aikaperusteista palkkioveloitusta/euro/h sisältäen ALV:n

A) Valvottava etu on asiakkaalle tärkeä ja määrältään huomattava 180+ 24 % = 223,20 €/h

B) Mikäli kuitenkin asiassa valvottava etu on asiakkaan kannalta pienehkö, voidaan eri sopimuksesta soveltaa alhaisempaa tuntiveloitusta, kuitenkin vähintään 150 + 24 % = 186 €/h.

II MUUT TOIMEKSIANNOT

Hintaesimerkkejä tyypillisistä lyhytkestoisista palveluista

Hinnat euroina sisältäen ALV:n. Palkkion lisäksi asiakkaalta veloitetaan viranomaiskustannukset sekä muut suoranaiset rahakulut.

NEUVOTTELUT

Puhelinneuvottelu 60-120, Neuvottelu toimistossa, enintään 30 min 110, 30 min - 1 h 110-230. Pitemmät neuvottelut ajankäytön mukaan vastaavasti.  

KIRJEENVAIHTO POSTITSE, SÄHKÖPOSTINA TAI TELEKOPIONA

Ilmoitusluontoiset lyhyet tiedotukset 60-120, neuvottelukirjeet, sovintotarjoukset yms. seikkaperäinen kirjeenvaihto 150-350, poikkeuksellisen laajat ja seikkaperäiset kirjeet, muistiot tai vastaavat asiakirjat, 450-1400.

ASIAKIRJOJEN LAATIMINEN

Testamentti 220-1000, Edunvalvontavaltuutus 220-1000, Avioehtosopimus 160-750, Irtaimen kauppakirja 190-750, kiinteistön kauppakirja 280-1350, perinnönjakokirja sopimusjakona 270-1350, osituskirja sopimusjakona 270-1350.

PERUKIRJA

Tavanomaista suppeampi kuolinpesä 350-1100, tavanomainen kuolinpesä 750-1800, laaja ja varakas kuolinpesä 1400-5000. Pienessä pesässä kokonaisvarojen määrä (€) ennen velkojen vähentämistä on alle 50.000, tavanomaisessa 50000 - 300000, varakkaassa pesässä yli 300.000. Myös pesän muu laatu ja laajuus sekä osakkaiden määrä vaikuttaa palkkioon. Tavanomaisesta poikkeavissa tapauksissa, palkkio harkitaan yksilöllisesti työmäärän ja vaikeusasteen mukaisesti.