Lyhennelmä hinnastosta

Asianajotoimisto Hannu Korpinen

Asianajajaliiton logo

Lyhennelmä hinnastosta

I OIKEUDENKÄYNTIASIAT JA MUUT PITKÄKESTOISET TEHTÄVÄKOKONAISUUDET

Sovelletaan aikaperusteista palkkioveloitusta/euro/h sisältäen ALV:n

A) Valvottava etu on asiakkaalle tärkeä ja määrältään huomattava 190+ 24 % = 235,60 €/h

B) Mikäli kuitenkin asiassa valvottava etu on asiakkaan kannalta pienehkö, voidaan eri sopimuksesta soveltaa alhaisempaa tuntiveloitusta, kuitenkin vähintään 160 + 24 % = 198,40 €/h.

II MUUT TOIMEKSIANNOT

Hintaesimerkkejä tyypillisistä lyhytkestoisista palveluista

Hinnat euroina sisältäen ALV:n. Palkkion lisäksi asiakkaalta veloitetaan viranomaiskustannukset sekä muut suoranaiset rahakulut.

NEUVOTTELUT

Puhelinneuvottelu 60-120, Neuvottelu toimistossa, enintään 30 min 120, 30 min - 1 h 110-240. Pitemmät neuvottelut ajankäytön mukaan vastaavasti.  

KIRJEENVAIHTO SÄHKÖPOSTINA TAI POSTITSE 

Ilmoitusluontoiset lyhyet tiedotukset 60-120, neuvottelukirjeet, sovintotarjoukset yms. seikkaperäinen kirjeenvaihto 160-360, poikkeuksellisen laajat ja seikkaperäiset kirjeet, muistiot tai vastaavat asiakirjat, 500-1500.

ASIAKIRJOJEN LAATIMINEN

Testamentti 230-1000, Edunvalvontavaltuutus 230-1000, Avioehtosopimus 170-750, Irtaimen kauppakirja 200-750, kiinteistön kauppakirja 300-1400, perinnönjakokirja sopimusjakona 280-1400, osituskirja sopimusjakona 280-1400.

PERUKIRJA

Tavanomaista suppeampi kuolinpesä 360-1100, tavanomainen kuolinpesä 780-1900, laaja ja varakas kuolinpesä 1500-6000. Pienessä pesässä kokonaisvarojen määrä (€) ennen velkojen vähentämistä on alle 50.000, tavanomaisessa 50000 - 300000, varakkaassa pesässä yli 300.000. Myös pesän muu laatu ja laajuus sekä osakkaiden määrä vaikuttaa palkkioon. Tavanomaisesta poikkeavissa tapauksissa, palkkio harkitaan yksilöllisesti työmäärän ja vaikeusasteen mukaisesti.