Velkajärjestelyt

Asianajotoimisto Hannu Korpinen

Asianajajaliiton logo

 

Velkajärjestelyt

Toimistomme hoitaa myös yksityishenkilöiden ja pk-yritysten velkajärjestelyjä niissä tapauksissa, joissa järjestelyt ovat hoidettavissa vapaaehtoisten neuvottelujen pohjalta. Toimistomme antaa Teille näissä tapauksissa neuvotteluapua velkoja koskevan sopimusehdotuksen tekemiseksi ja sopimusjärjestelyn saavuttamiseksi.

Viime kädessä laki yksityishenkilön velkajärjestelystä antaa mahdollisuuden korjata taloudellisissa vaikeuksissa olevan henkilön tilannetta vahvistamalla hänelle maksuohjelma myös vastoin velkojien tahtoa.

Usein virallinen velkajärjestely kuitenkin voidaan välttää käyttämällä ulkopuolista asiantuntevaa henkilöä neuvotteluissa ja velkojen järjestelyä koskevan esityksen tekemisessä velkojille. Hyvin usein näin voidaan saavuttaa sovintoratkaisu.

Vapaaehtoisessa järjestelyssä voidaan velallisen maksuvara vahvistaa joustavammin kuin tuomioistuinmenettelyssä ja vapaaehtoisen järjestelyn kesto voidaan usein sopia 3 vuodeksi, kuten lakimääräisessäkin järjestelyssä.

Myös vapaaehtoisessa järjestelyssä voidaan usein säilyttää velallisen asunto ja asuntovelan osalta maksuohjelman kesto voidaan sopia hyvinkin pitkäksi.