Kiinteistöoikeus

Asianajotoimisto Hannu Korpinen

Asianajajaliiton logo

 

Kiinteistöoikeus

Hoidamme myös kiinteistö-ja asuntokauppoihin liittyviä asioita. Mikäli ostamanne asunto tai kiinteistö osoittautuu laadultaan olennaisesti huonommaksi kuin kauppaa tehtäessä on annettu ymmärtää tai kaupan jälkeen asunnossa ilmenee vikoja, joista ei oltu ilmoitettu ja joita ei ole voinut tavanomaisessa tarkastuksessa havaita, kannattaa asiassa kääntyä asianajajan puoleen mahdollisesti tarvittaviin toimenpiteisiin ryhtymistä varten tai tarpeellisten neuvojen saamiseksi.

Myös myyjän on aihetta joutuessaan mahdollisesti ostajan vaatimusten kohteeksi, kääntyä asianajajan puoleen vaatimusten oikeellisuuden ja määrän tarkistamiseksi.

Kuluttajan oikeuksia asuntokaupassa

Kuluttajansuoja