Palvelut viljelijöille

Asianajotoimisto Hannu Korpinen

Asianajajaliiton logo

 

Palvelut viljelijöille 

 

1. Maatilojen perinnönjaot

2. Tieoikeuden perustamiset, muut yksityistieasiat

3. Maatalouskoneiden kauppaan ja korjaamiseen liittyvät asiat

4. Lunastuslain mukaiset lunastus- ja korvausasiat

Asianajaja Korpinen on perehtynyt maatalouden erilaisiin lakiasioihin useiden suurehkojen hoidettavakseen tulleiden perinnönjakojen kautta.

Perinnönjako jäämistöissä, joihin kuuluu maatila, on suoritettava muista perinnönjaoista poikkeavassa järjestyksessä, ellei mm. testamentista muuta johdu.

Maatilan perinnönjaoissa ns. sovelias tilanpidon jatkaja voi vaatia jäämistöön kuuluvan maatilan ja maatalousirtaimiston sisällyttämistä jakamattomana omaan perintöosaansa muille perillisille suoritettavaa lunastuskorvausta vastaan.

Linkkejä

Maa- ja metsätalousministeriö. Ympäristöhallinto. MTK.