Palvelut yrittäjille

Asianajotoimisto Hannu Korpinen

Asianajajaliiton logo

Palvelut yrittäjille ja pk-yrityksille

 Asianajaja Korpinen toimii Suomen Yrittäjät järjestössä sekä aikaisemmin pitkään myös Hämeen Kauppakamarin jäsenenä. Toimistomme tarjoaa näiden järjestöjen jäsenille pienimuotoista puhelimitse tai sähköpostitse tapahtuvaa ongelman kartoitus- ja neuvontapalvelua maksutta (Enintään 20 min). Toimeksiannot ovat maksullisia.

-yrittäjän työsuhdeasiat

-yrittäjän lakiasiat, liikesaatavien perintä ja oikeudenkäynnit

-yritysmuodon valinta, verotus

-neuvonta

Linkit

Hämeen Kauppakamari. Hämeenlinnan kaupunki. Hämeen yrittäjät.