Mikä on asianajaja

Asianajotoimisto Hannu Korpinen

Asianajajaliiton logo

Mikä on asianajaja

Asianajaja on lakimies, joka on suorittanut tuomarin virkaan oikeuttavan oikeustieteen kandidaatin tai maisterin tutkinnon, on rehelliseksi tunnettu sekä ominaisuuksiltaan ja elämäntavoiltaan sopiva harjoittamaan asianajajan tointa.

Lisäksi asianajajalla on oltava ennen jäseneksi hyväksymistä vähintään kahden vuoden käytännön kokemus asianajotehtävistä, minkä lisäksi hänen on suoritettava asianajajatutkinto. Vain asianajajaliiton jäsen saa käyttää asianajajan ammattinimikettä.

Asianajajan on toiminnassaan noudatettava Suomen asianajajaliiton hyväksymiä sääntöjä, erityisesti hyvää asianajajatapaa.

Lisätietoja saatte Suomen asianajajaliiton kotisivulta. Suomen asianajajaliitto.