Rikosoikeus

Asianajotoimisto Hannu Korpinen

Asianajajaliiton logo

1. Liikennerikosasiat

2. Henkirikokset, pahoinpitelyt

3. Varkaudet, petokset, huumerikokset, muut perinteiset rikokset

4. Talousrikokset

5.Lähestymiskieltoasiat

Rikosasiassa on syytä aina kääntyä asianajajan puoleen, mikäli syyte tuntuu aiheettomalta tai liian ankaralta. Jo esitutkinnassa on kuulusteltavalla oikeus tarpeen vaatiessa käyttää oikeudenkäyntiavustajaa. Rikosasiassa sekä syytetyllä että asianomistajalla on useimmiten oikeus saada maksutonta oikeusapua yksityiseltä asianajajalta tai oikeus saada itselleen julkinen puolustaja, joiden palkkiot maksetaan valtion varoista. Yksityiset asianajajat toimivat myös julkisina puolustajina.

Myös rikoksen uhrin kannattaa kääntyä asianajajan puoleen, mikäli hänellä on korvausvaatimuksia syytetyltä tai syytteen sisältö vaikuttaa virheelliseltä tai sen toteen näyttäminen hankalalta. Uhrilla on vakavissa rikostapauksissa (mm. raiskaukset, lapsen seksuaaliset hyväksikäytöt, vakavat pahoinpitelyt) oikeus saada itselleen yksityinen asianajaja valtion varoista riippumatta tuloistaan ja varoistaan.

Jos virallisen syyttäjän syyte rikosasiassa hylätään, on syytetyllä oikeus saada Suomen valtiolta korvaus puolustuskustannuksistaan asiassa. Jos tuomioistuin toteaa syyllisyyden, voidaan maksukykyinen syytetty velvoittaa korvaamaan valtiolle puolustuskustannukset osaksi tai kokonaan.