Saatavien perintä

Asianajotoimisto Hannu Korpinen

Asianajajaliiton logo

Saatavien perintä

Hoidamme niin liikesaatavien kuin yksityistenkin saatavien perintää.

Perinnällä tarkoitetaan riidattoman saatavan perimistä, jolloin myös kustannukset ovat erittäin kohtuulliset ja toimeksiantajalle palkkion osalta ilmaisia, mikäli saatava perimiskuluineen saadaan velalliselta perityksi. Palkkio siis peritään silloin velallisen suorituksesta.

Katso alasivulta hinnat ja menettely perintätoimeksiannoissa. Hinnat ja menettely perintätoimeksiannoissa.

On kuitenkin huomattava, että saatavan mahdollinen riitauttaminen merkitsee perintätehtävän muuttumista riita-asiaksi ja tällöin tulevat sovellettavaksi tavanomaiset asianajotoimeksiantoa koskevat palkkioveloitukset.

Pelkkä maksuajan pyytäminen tai velan maksuehtojen muuttaminen yhteisymmärryksessä velkojan kanssa, ei ole saatavan riitauttamista.

Erimielisyyksien ratkaiseminen

Jos toimeksiantoa koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi (http://www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi.

Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi (http://kuluttajaneuvonta.fi)