Puhelinneuvonta

Asianajotoimisto Hannu Korpinen

Puhelinneuvontapalvelu

Asianajajaliiton logo
Toimistomme tarjoaaTeille oikeudellista neuvontaa puhelimitse. Varatkaa toimistostamme aika puhelinneuvontaa varten numerosta 0500485582. Puhelinneuvonnassa käytettävä puhelinyhteys on tavanomainen matkapuhelinnumero, josta peritään ainoastaan normaalit puhelumaksut. Puhelinneuvonnasta toimistomme veloittaa erikseen palkkion jälkikäteen laskulla alempana olevan hinnaston mukaisesti.
Puhelinneuvonta soveltuu tapauksiin, joissa tausta-asiakirjoja ei ole paljoa ja joissa on kyse vähän yksityiskohtia käsittävästä tapauksesta. Kuitenkin puhelinneuvonnalla voidaan kommentoida asiakirjoja ja sopimuksia, mikäli ne ovat sivumäärältään vain muutamia sivuja ja toimitetaan etukäteen toimistollemme sähköpostina.

Puhelinneuvonta perustuu olennaisesti siihen, miten asia puhelinkeskustelussa esitetään. Puhelinneuvontaa annettaessa oletuksena on, että asiakkaan antamat taustatiedot pitävät paikkansa. Puhelinneuvonnasta ei myöskään jää mitään dokumentaatiota puolin tai toisin. Aina ei myöskään ole mahdollista varmistaa, että asiakas on ymmärtänyt saamansa neuvot oikein. Puhelinneuvonta on näistä syistä ymmärrettävä suuntaa antavaksi ja epävarmemmaksi kuin toimistossa tapahtuva neuvonta. Hyvin usein pienehköissä ongelmatilanteissa voidaan jo puhelinneuvonnalla antaa riittävät ohjeet syntyneen ongelman ratkaisemiseksi. Puhelinneuvonta ei kuitenkaan muodosta toimeksiantosuhdetta asiakkaan ja toimistomme välillä, vaan puhelinneuvonnan jälkeen vastuu mahdollisista toimenpiteistä asiassa, jää asiakkaalle. Toimistomme ei nauhoita antamaamme puhelinneuvontaa.


Hinnat puhelinneuvonnasta sisältäen ALV:n

Aikaan perustuva veloitus puhelun pituuden mukaan, vähintään 70 €

0-15 min, 70 €

15-30 min, 120 €

30-45 min, 170 €

45-60 min, 230 €

Hinnat ovat voimassa toistaiseksi.

Mikäli päätätte pyytää toimistoltamme puhelinneuvontaa, Teiltä kysytään tarvittavat henkilötiedot laskutusta varten. Korotonta maksuaikaa on 14 vrk. Puhelinneuvonnan luonteesta johtuen toimistomme pidättää oikeuden kieltäytyä yksittäistapauksessa puhelinneuvonnan antamisesta harkintansa mukaan.