Sähköpostineuvonta

Asianajotoimisto Hannu Korpinen

Asianajajaliiton logo

Neuvontapalvelu sähköpostilla

Toimistomme tarjoaa Teille oikeudellista neuvontapalvelua sähköpostia käyttäen. Lähettäkää meille sähköpostitse viesti oikeusongelmastanne ja pyytäkää sähköpostineuvontaa. Viestin liitteenä voitte toimittaa kiistanalaiset ja kommentointia vaativat asiakirjat.
Käyttäkää sähköpostiosoitetta: aatsto(at)hannukorpinen.com
Kartoitamme oikeusongelmanne kiinteään hintaan 120 euroa sisältäen arvonlisäveron, mikäli viestissä ilmoitatte tarpeelliset yhteystietonne laskutusta varten. Laskutus tapahtuu sähköpostilaskulla. Korotonta maksuaikaa 14 vrk. Toimistomme voi harkintansa mukaan yksittäistapauksessa kieltäytyä neuvonnasta. Edellytyksenä on myös, että oikeusongelmanne kuuluu toimistomme toimialaan ja että viestissä on annettu riittävän tarkat tiedot vastaamista varten ja että ongelma laadultaan soveltuu sähköpostineuvontaan. Aivan vähäisestä neuvosta emme peri palkkiota lainkaan. Vähäinen neuvo on sellainen, mihin voimme vastata yksiselitteisesti muutamalla virkkeellä.
Jos kyseessä on useiden oikeusongelmien vyyhti eikä yksittäinen ongelma, tällöin jokaisesta ongelmasta voidaan laskuttaa erikseen. Toimistomme ilmoittaa, mikäli kyseessä olisi tällainen tilanne.
Tämä tarjous on voimassa toistaiseksi.

Sähköpostineuvontaa koskevana huomautuksena toimistomme ilmoittaa, että vastaukset oikeusongelmaanne toimitetaan tavanomaista sähköpostia käyttäen, jolloin viestin joutuminen sivullisen tietoon on samalla tavoin mahdollista kuin muussakin sähköpostiviestinnässä. Näin ollen sähköpostineuvontaa ei tule käyttää tilanteissa, joissa viestin ehdoton luottamuksellisuus on Teille erittäin tärkeää. Näissä tapauksissa turvallisempi tapa käsitellä asiaanne on henkilökohtainen neuvottelu toimistossa.