Maksuton alkuneuvottelu, ongelman kartoitus

Asianajotoimisto Hannu Korpinen

Asianajajaliiton logo

Toimeksiantotiedustelun tai ajanvarauksen yhteydessä tapahtuva enintään 20 minuuttia käsittävä keskustelu, ongelman kartoitus ja asianajajan palvelujen tarpeellisuuden punninta puhelimitse, sähköpostina tai toimistossa on pyydettäessä maksuton, vaikka ei johtaisikaan toimeksiantoon. Mikäli ajankäyttö ylittää 20 min, tämän jälkeen myös aluksi maksuton aika luetaan laskutettavaan ajankäyttöön. Yhteydenottoon vastaamisessa ja alkuneuvottelussa toimistomme ilmoittaa, milloin maksuton aika päättyy ja toimenpiteet muuttuvat maksullisiksi.
Toimistomme puoleen kääntyminen alustavasti on siis Teille täysin turvallista ja taloudellisesti riskitöntä edellä mainittuun 20 minuutin aikarajaan saakka. Toimistomme huomauttaa, että mainítun aikarajan puitteissa on hyvin usein mahdollista vain yleisluonteisesti arvioida, onko asiassa aihetta ryhtyä enempiin selvityksiin ja varsinaisesti perehtymään asiaan. Laajoissa ja monimutkaisissa asioissa maksutonta alkuneuvottelua ei ole suositeltavaa pyytää.
Maksuttomuus koskee vain ensimmäistä yhteydenottoa, myöhemmät samaa asiaa koskevat tiedustelut ja vastaukset mahdollisiin jatkokysymyksiin, ovat maksullisia, huomioon ottaen tällöinkin myös alkukeskusteluun käytetty aika.
Ajanvarauksen tai sähköpostitiedustelun yhteydessä ja muussa yhteydenotossa on annettava yhteystiedot ja erikseen pyydettävä maksutonta alkuneuvottelua, jolloin väärinkäsityksiä yhteydenoton tarkoituksesta ei synny. Maksutonta alkuneuvottelua ei voi pyytää nimimerkillä tai nimettömästi. Toimistomme voi kieltäytyä maksuttomasta neuvonnasta syytä ilmoittamatta. Alkukeskustelun yhteydessä on luontevaa tarkistaa, onko asiakkaalla mahdollisuutta julkiseen oikeusapuun tai oikeusturvaedun sisältävää vakuutusta.