Neuvontapalvelut

Asianajotoimisto Hannu Korpinen  

Asianajajaliiton logo

  Neuvontapalvelut

Toimistomme tarjoaa Teille erilaisia neuvontapalveluja. Valitkaa alla olevasta luettelosta Teille sopivin.

1. Maksuton alkuneuvottelu, ongelman kartoitus, enintään 20 min.

2. Neuvontapalvelu sähköpostilla.

3. Puhelinneuvonta.

4. Sovintomenettely. 

Lisätiedot ja toimitusehdot alasivuilla.

 

Erimielisyyksien ratkaiseminen

Jos toimeksiantoa koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi (http://www.kuluttajariita.fi/) ratkaistavaksi.

Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi (http://www.kuluttajaneuvonta.fi/)